2.m.  Jurij Posavec                      1.m.  Klemen Smolej                    3.m. Bojan Dolinar

2.m.  Jurij Posavec                      1.m.  Janez Knific                    3.m.  Aleš Jevšnik

Lestvica posameznikov 2022/23,  10. krog          

(odigrano 25. januarja 2023)                                   
             igralec
krogov
točke1-9.kr.
točke 10.kr.
skupaj – korekcija – 10%
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
7
66
66
1
2
Posavec Jurij
10
61
8
69- 6,9= 62,1
2
3
Dolinar Bojan
8
57
57
3
4
Jevšnik Aleš
10
48
6
54-5,4= 48,6
4
5
Pivec Maks
9
37
4
41
5
6
Globočnik Slavko
8
35
5
40
6
7
Mir Klemen
5
36
36
7
8
Kocjančič Aleš
9
32
1
33
8
9
Prešern Benjamin
6
24
5
29
9
10
Znoj Marko
5
27
27
10
11
Tratar Silvo
7
24
24
11
12
Knific Janez
3
15
8
23
12
13
Pirc Dušan
2
21
21
13
14
Maček Branko
8
17
17
14
15
Nemanič Marko
3
12
12
15
16
Kajzer Matjaž
2
5
6
11
16
17.
Osolnik Marko
1
9
9
17
18
Avsec Vitja
1
4
4
18
19
Porenta Marjan
2
2
2
19
20
Okorn Pavle
2
2
2
20
21
Lepoša Boštjan
1
1
1
21
Generalna uvrstitev 10.kroga (s povabljenimi igralci, ki niso v sistemu točkovanja)
po 10.odigranih dvobojih je naslednja:
1.m.  Uranič Miran, 10. zmag (20/2)
2.m.  Knific Janez, 7. zmag (16/7)
3.m. Posavec Jurij, 7. zmag (15/10)
             4.m. Mežnar Franci (5 – 12/11),
             5.m., Nadišar Miro (5 – 11/13)
            6.m. Jevšnik Aleš (5 – 11/14)

2.m.  Aleš Jevšnik                  1.m.  Dušan Pirc                  3.m.  Jurij Posavec

Lestvica posameznikov 2022/23,  9. krog          

(odigrano 18. januarja 2023)                                   
             igralec
krogov
točke1-8.kr.
točke 9.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
7
66
66
1
2
Posavec Jurij
9
54
7
61
2
3
Dolinar Bojan
8
50
7
57
3
4
Jevšnik Aleš
9
40
8
48
4
5
Pivec Maks
8
31
6
37
5
6
Mir Klemen
5
36
36
6
7
Globočnik Slavko
7
30
5
35
7
8
Kocjančič Aleš
8
26
6
32
8
9
Znoj Marko
5
27
27
9
10
Prešern Benjamin
5
24
24
10
11
Tratar Silvo
7
18
6
24
11
12
Pirc Dušan
2
10
11
21
12
13
Maček Branko
8
14
3
17
13
14
Knific Janez
2
9
6
15
14
15
Nemanič Marko
3
12
12
15
16
Osolnik Marko
1
9
9
16
17.
Kajzer Matjaž
1
5
5
17
18
Avsec Vitja
1
4
4
18
19
Porenta Marjan
2
2
2
19
20
Okorn Pavle
2
1
1
2
20
21
Lepoša Boštjan
1
1
21

2.m.  Janez Knific               1.m.  Dušan Pirc               3.m.  Jurij Posavec

Lestvica posameznikov 2022,  8. krog          

(odigrano 14. decembra 2022)                                   
             igralec
krogov
točke1-7.kr.
točke 8.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
7
66
66
1
2
Posavec Jurij
8
46
8
54
2
3
Dolinar Bojan
7
46
4
50
3
4
Jevšnik Aleš
8
36
4
40
4
5
Mir Klemen
5
36
36
5
6
Pivec Maks
7
24
7
31
6
7
Globočnik Slavko
6
30
30
7
8
Znoj Marko
5
27
27
8
9
Kocjančič Aleš
7
20
6
26
9
10
Prešern Benjamin
5
24
24
10
11
Tratar Silvo
6
18
18
11
12
Maček Branko
7
11
3
14
12
13
Nemanič Marko
3
12
12
13
14
Pirc Dušan
1
10
10
14
15
Knific Janez
1
9
9
15
16
Osolnik Marko
1
9
9
16
17.
Kajzer Matjaž
1
5
5
17
18
Avsec Vitja
1
4
4
18
19
Porenta Marjan
2
1
1
2
19
20
Okorn Pavle
1
1
1
20 do 21
21
Lepoša Boštjan
1
1
1
20 do 21
Generalna uvrstitev 8.kroga (s povabljenimi igralci, ki niso v sistemu točkovanja)
po 11.odigranih dvobojih je naslednja:
1.m.  Uranič Miran, 10. zmag (21/4)
2.m.  Pirc Dušan, 9. zmag (20/8)
3.m.  Knific Janez, 8. zmag (18/8)
             4.m. Nadišar Miro (7 – 16/12),
             5.m. Posavec Jurij (7 – 15/11),
            6.m. Pivec Maks (6 – 14/12), 
            7.m. Prešeren Ivan.(6 – 13/11)
            8.m. Kocijančič Aleš (5 – 12/15)

Lestvica posameznikov 2022,  7. krog          

(odigrano 12. oktobra 2022)                                   
             igralec
krogov
točke1-6.kr.
točke 7.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
7
57
9
66
1
2
Dolinar Bojan
6
39
7
46
2
3
Posavec Jurij
7
41
5
46
3
4
Mir Klemen
5
36
36
4
5
Jevšnik Aleš
7
31
5
36
5
6
Globočnik Slavko
6
25
5
30
6
7
Znoj Marko
5
27
27
7
8
Prešern Benjamin
5
24
24
8
9
Pivec Maks
6
19
5
24
9
10
Kocjančič Aleš
6
16
4
20
10
11
Tratar Silvo
6
16
2
18
11
12
Nemanič Marko
3
12
12
12
13
Maček Branko
6
8
3
11
13
14
Osolnik Marko
1
9
9
14
15
Kajzer Matjaž
1
5
5
15
16
Avsec Vitja
1
4
4
16
17.
Porenta Marjan
1
1
1
17.do 18.
18
Lepoša Boštjan
1
1
1
17.do 18.

Lestvica posameznikov 2022,  6. krog          

(odigrano 20.aprila 2022)                                   
             igralec
krogov
točke1-5.kr.
točke 6.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
6
47
10
57
1
2
Posavec Jurij
6
33
8
41
2
3
Dolinar Bojan
5
30
9
39
3
4
Mir Klemen
5
29
7
36
4
5
Jevšnik Aleš
6
23
8
31
5
6
Znoj Marko
5
27
27
6
7
Globočnik Slavko
5
18
7
25
7
8
Prešern Benjamin
5
20
4
24
8
9
Pivec Maks
5
19
19
9
10
Kocjančič Aleš
5
13
3
16
10. do 11.
11
Tratar Silvo
5
13
3
16
10. do 11.
12
Nemanič Marko
3
12
12
12
13
Osolnik Marko
1
9
9
13
14
Maček Branko
5
6
2
8
14
15
Kajzer Matjaž
1
5
5
15
16
Avsec Vitja
1
4
4
16
17.
Porenta Marjan
1
1
1
17. do 18.
18
Lepoša Boštjan
1
1
1
17. do 18.

3.m.  Slavko Globočnik              1.m.  Klemen Smolej            2.m.  Klemen Mir

Lestvica posameznikov 2022,  5. krog          

(odigrano 6.aprila 2022)                                   
             igralec
krogov
točke1-4.kr.
točke 5.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
5
38
9
47
1
2
Posavec Jurij
5
27
6
33
2
3
Dolinar Bojan
4
30
30
3
4
Mir Klemen
4
22
7
29
4
5
Znoj Marko
5
21
6
27
5
6
Jevšnik Aleš
5
20
3
23
6
7
Prešern Benjamin
4
16
4
20
7
8
Pivec Maks
5
15
4
19
8
9
Globočnik Slavko
4
11
7
18
9
10
Kocjančič Aleš
4
13
13
10. do 11.
11
Tratar Silvo
4
9
4
13
10. do 11.
12
Nemanič Marko
3
7
5
12
12
13
Osolnik Marko
1
9
9
13
14
Maček Branko
4
6
6
14
15
Avsec Vitja
1
4
4
15
16
Porenta Marjan
1
1
1
16.do 17.
17.
Lepoša Boštjan
1
1
1
16.do 17.

2.m.  Bojan Dolinar                   1.m.  Klemen Smolej                  3.m.  Jurij Posavec

Lestvica posameznikov 2022,  4. krog 

(odigrano 23.marca 2022)                                   
             igralec
krogov
točke1-3.kr.
točke 4.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
4
27
11
38
1
2
Dolinar Bojan
4
20
10
30
2
3
Posavec Jurij
4
18
9
27
3
4
Mir Klemen
3
16
6
22
4
5
Znoj Marko
4
13
8
21
5
6
Jevšnik Aleš
4
13
7
20
6
7
Prešern Benjamin
3
10
6
16
7
8
Pivec Maks
4
8
7
15
8
9
Kocjančič Aleš
4
10
3
13
9
10
Globočnik Slavko
3
6
5
11
10
11
Osolnik Marko
1
9
9
11
12
Tratar Silvo
3
4
5
9
12
13
Nemanič Marko
2
7
7
13
14
Maček Branko
4
5
1
6
14
15
Avsec Vitja
1
4
4
15
16
Porenta Marjan
1
1
1
16.do 17.
17.
Lepoša Boštjan
1
1
1
16.do 17.

2.m.  Bojan Dolinar              1.m.  Klemen Smolej             3.m.  Marko Znoj

Lestvica posameznikov 2022,  3. krog  

(odigrano 9.marca 2022)                                   
             igralec
krogov
točke1-2.kr.
točke 3.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
3
16
11
27
1
2
Dolinar Bojan
3
11
9
20
2
3
Posavec Jurij
3
10
8
18
3
4
Mir Klemen
2
8
8
16
 4
5
Jevšnik Aleš
3
8
5
13
5. do 6.
6
Znoj Marko
3
5
8
13
5. do 6.
7
Prešern Benjamin
2
10
10
7. do 8.
8
Kocjančič Aleš
3
5
5
10
7. do 8.
9
Osolnik Marko
1
9
9
9
10
Pivec Maks
3
6
2
8
10
11
Nemanič Marko
2
2
5
7
11
12
Globočnik Slavko
2
6
6
12
13
Maček Branko
3
2
3
5
13
14
Avsec Vitja
1
4
4
14. do 15.
15
Tratar Silvo
2
2
2
4
14. do 15.
16
Porenta Marjan
1
1
1
16. do 17.
17.
Lepoša Boštjan
1
1
1
16. do 17.

2.m.  Klemen Mir                        1.m.  Klemen Smolej                          3.m.  Jurij Posavec

Lestvica posameznikov 2022,  2. krog           (odigrano 2.marca 2022)
             igralec
krogov
točke1.kr.
točke 2.kr.
skupaj 
uvrstitev
1
Smolej Klemen 
2
6
5+1+2+2
16
1
2
Dolinar Bojan
2
8
3
11
2
3
Prešern Benjamin
2
6
4
10
3. do 4.
4
Posavec Jurij
2
4
4+1+1
10
3. do 4.
5
Osolnik Marko
1
9
9
5
6
Mir Klemen
1
5+1+2
8
6. do 7.
7
Jevšnik Aleš
2
3
4+1
8
6. do 7.
8
Pivec Maks
2
2
4
6
8. do 9.
9
Globočnik Slavko
2
4
2
6
8. do 9.
10
Znoj Marko
2
2
3
5
10. do 11.
11
Kocjančič Aleš
2
4
1
5
10. do 11.
12
Avsec Vitja
1
4
4
12
13
Maček Branko
2
1
1
2
13. do 15.
14
Tratar Silvo
1
2
2
13. do 15.
15
Nemanič Marko
1
2
2
13. do 15.
16
Porenta Marjan
1
1
1
16. do 17.
17.
Lepoša Boštjan
1
1
1
16. do 17.

Lestvica posameznikov 2022,  1. krog           (odigrano 17. februarja 2022)
             igralec
krogov
točke1.kr.
točke…
skupaj 
uvrstitev
1
Osolnik Marko
1
3+1+1+2+2
9
1
2
Dolinar Bojan
1
4+1+1+2
8
2
3
 Smolej Klemen 
1
3+1+1+1
6
3. do 4.
4
Prešern Benjamin
1
4+1+1
6
3. do 4.
5
Posavec Jurij
1
3+1
4
5. do 8.
6
Kocjančič Aleš
1
3+1
4
5. do 8.
7
Avsec Vitja
1
3+1
4
5. do 8.
8
Globočnik Slavko
1
3+1
4
5. do 8.
9
Jevšnik Aleš
1
3
3
9
10
Tratar Silvo
1
2
2
10. do 13.
11
Znoj Marko
1
2
2
10. do 13.
12
Nemanič Marko
1
2
2
10. do 13.
13
Pivec Maks
1
2
2
10. do 13.
14
Lepoša Boštjan
1
1
1
14. do 16.
15
Maček Branko
1
1
1
14. do 16.
16
Porenta Marjan
1
1
1
14. do 16.

Click here to add your own text