PRAVILA TEKMOVANJA in SISTEM TOČKOVANJA

Za vse redno vadeče v naših rekreativnih skupinah štartnine ni! (najmanj 2.meseca redne vadbe pred turnirjem!). Pogoj za prijavo na posamezno tekmovanje je podpisana  “Tekmovalna izjava”, objavljena na koncu tega prispevka!

Sistem tekmovanja: razigravanje po skupinah (od dveh do štirih), zatem pa na izpadanje do zmagovalca. Glede na doslej običajno število tekmujočih na posameznem tekmovanju (od 16. ali več prijavljenih) so nosilci postavljeni glede na zadnjo aktualno lestvico ter razporejeni v štiri skupine po ključu :

skupina A = 1. in  8. z lestvice,

skupina B = 2. in  7. z lestvice,

skupina C = 3. in  6. z lestvice,

skupina D = 4. in  5. z lestvice.

Mesta od 9.do 12.se v obratnem vrstnem redu porazdelijo po skupinah (12.v A,11.v B.,10.v C, 9.v D).Tekmujejo lahko, kot že rečeno, samo člani kluba. Ostali tekmovalci (izjemoma povabljeni nečlani, ki občasno tekmujejo) se do popolnitve skupin vanje izžrebajo neposredno pred tekmovanjem.

V primeru 10. ali manj tekmujočih na posameznem turnirju je alternativa tudi samo ena skupina – po sistemu: vsak z vsakim, na dva dobljena niza. Zmaga šteje eno točko + bonus točka vsakemu tekmovalcu za udeležbo. V tem primeru brez razglasitve posameznih uvrstitev ob zaključku posameznega kroga.

 Nagradnega sklada zaenkrat ni, verjamem, da vmes kdaj tudi bo! Bodo pa na vsakem turnirju podeljene  prehodne medalje. Končnim zmagovalcem seštevka vseh turnirjev pa poimenske gravirane medalje v trajno last.

Sistem točkovanja lestvice članov NTK Triglav-a:

Vsaka zmaga v skupini prinaša 1.točko + 1.točka bonusa vsem tekmovalcem v skupini, ne glede na št. doseženih zmag. V primerih enakega št. zmag se za izračun uvrstitve v skupini upošteva najprej št. dobljenih nizev, zatem izgubljenih, v primeru enakega rezultata (pri dveh tekmovalcih) pa izid medsebojnega dvoboja. Pri treh ali več popolnoma enakih izidih teh tekmovalcev določimo osvojeno mesto v skupini s pomočjo žreba. Pri uvrstitvah na lestvici po dveh ali več turnirjih ob dveh ali več enakih seštevkih točk upoštevam še število odigranih turnirjev posameznega tekmovalca. Če je rezultat še vedno enak, pa je višje  uvrščen tisti, ki je bil višje uvrščen v krogu poprej (ali še poprej)!

Točke v nadaljevanju tekmovanja, kjer se igra na izpadanje, se razvrstijo po tem ključu:

– četrtina  finala…….…………plus 1.točka

– polfinale …………………..…plus 1.točka

– tretjeuvrščeni……………………plus 1.točka

– finale………………………….plus  2.točki

– zmagovalec………………….plus  2.točki

Zmagovalcu tolažilne skupine se poleg točk, ki jih je osvojil v skupini, prištejeta še 2. točki, drugemu mestu 1.točka, ostala mesta v tolažilni skupini se ne točkujejo.

Tekmovanje je enotno tako po starosti kot po spolu!

 

NTK Triglav                                                                         Tekmovalna izjava

Spodaj podpisani…………………………………………………….………. izjavljam, da na vseh tekmovanjih v okviru kluba, na katera se lahko prostovoljno prijavljam in se jih udeležujem, tekmujem na lastni riziko in lastno odgovornost.

S svojo prijavo in udeležbo na klubskih tekmovanjih organizatorju tekmovanja izrecno dovoljujem uporabo filmskega in slikovnega gradiva s tekmovanj za javno objavo na klubski spletni strani in  družabnih omrežjih.

Obvezujem se poravnati vsako nenamerno ali namerno povzročeno škodo z moje strani bodisi klubu ali lastniku dvorane, ki jo ima klub v najemu.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Kranju.

Datum                                                                                   podpis

 

Če boste pri objavi rezultatov opazili kakšno nepravilnost, me prosim na to opozorite!